Fons Lommelen

Penningmeester

Als 68-jarige wil ik vanop de vierde plaats de belangen behartigen van zij die "oud“ worden maar zeker nog niet “out” zijn. Groen is een partij met oog voor alle leeftijden.

De gemeente is het best geplaatst om de problemen van ouderen snel te detecteren. Thuiszorg moet zo efficiënt mogelijk georganiseerd worden. Ouderen moeten zich op eigen kracht kunnen verplaatsen via veilige routes langs bv winkels, de bib en het gemeentehuis. Ook bij het dichten van de digitale kloof en het tegengaan van vereenzaming heeft de gemeente een belangrijke rol te spelen.

Groen Wommelgem heeft de mensen en ideeën om er voor de jongere ouderen of de oudere jongeren een aangename gemeente van te maken om in te wonen.