Verslag 25 mei2022

Na de goedkeuring van het verslag van de voorgaande GR ging het bij de eerste agendapunten vooral over de Algemene vergaderingen van intercommunales waar vanuit de gemeente een afgevaardigde in zetelt.  Net als enkele aanpassingen aan retributiereglementen verderop zat daar voor ons geen noemenswaardig probleem.

Enkele andere highlights die we meegeven.

 • Punt 7 ging over een initiatief van het bestuur om een fotozuil te plaatsen bij de dienst bevolking. Zo kan iedereen meteen een correcte foto laten maken voor eID, paspoort of rijbewijs. Een idee dat we ondersteunen nu de fotomobiel niet meer langskomt.
  Groen stemde voor.
 • Ook het voorstel om een Eerstelijnspost te installeren in het oude gemeentehuis aan de Kaakstraat vinden we een goed initiatief. Er is in onze en omliggende gemeenten een nijpend tekort aan huisartspraktijken en bij zo goed als alle artsen is er een patiëntenstop.
  Maar… De Groenfractie vraagt zich echter af of de huisvesting in het oude gemeentehuis wel een idee is voor de lange termijn, aangezien er nog niet zo lang geleden werd geopperd om het gebouw af te breken. Het was versleten, er zaten lekken in het dak en het is onvoldoende geïsoleerd. Er zijn misschien andere en betere locaties in Wommelgem.
  In een reactie van de burgemeester werd gesteld dat dit een oplossing is voor eerder korte termijn van 3 à 5 jaar. Wanneer het project positief wordt onthaald (wanneer er dus voldoende huisartsen inschrijven) zal verder worden gekeken naar de noodzaak van een ‘betere’ huisvesting.
  Groen Wommelgem stemde voor maar volgt dit dossier uiteraard op.
 • Het idee om via een systeem van ‘Zorgparkeren’ het makkelijker te maken voor zorgverleners om te parkeren in de buurt van de cliënten is een goede zaak.
  Wij zijn voor!
 • “Licht als dienst” van Fluvius. Dat is de overdracht van alle armaturen van openbare verlichting aan Fluvius. De palen blijven eigendom van de gemeente, maar Fluvius zal de armaturen onderhouden. Dit zou de mogelijkheid bieden om sneller te ‘verledden’; het vervangen van oudere verlichtingssystemen door LED-lampen die minder verbruiken.
  We stelden toch de vraag om een toelichting hoe dit in zijn werk zal gaan en wat de reden is voor deze overdracht.
  Voor Groen is dit slechts een eerste stap naar een klimaatvriendelijke gemeente. Ondanks het ondertekening van het burgemeestersconvenant heeft onze gemeente nog bijzonder weinig ondernomen om een klimaatvriendelijke gemeente te worden. Er moet dringend een tandje bij worden gestoken. We stemden dus voor dit voorstel.
 • De gemeenteraad werd ook gevraagd om de goedkeuring van aanpassingen van de drankprijzen in het COC aan het Schepencollege te delegeren. Daarbij stelden we de vraag hoe het college zou bewaken dat de prijsstijgingen geen zichzelf versnellend mechanisme zou worden? In de overeenkomst met de uitbater is immers een automatische indexering voorzien, maar als het schepencollege tussentijds verhogingen toekent dan kunnen die mee zorgen voor een hogere index enkele maanden later. Hierdoor zouden de prijzen twee keer stijgen!
  Op deze vraag was de verantwoordelijke schepen duidelijk niet voorbereid en niemand kon ons van antwoord dienen. Er werd door haar gevraagd of wij dit punt dan niet wilden verdagen? Maar daar was het ons niet om te doen. Er màg een correcte prijs worden gevraagd mits de nodige democratische controle, waardoor de prijzen voor de verenigingen niet de pan uit swingen. Er is op vraag van de Groenfractie dan een amendement toegevoegd aan dit punt waarin wordt gesteld dat elke prijsstijging steeds wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
  Dat hebben we goedgekeurd.

Waar is het bij Groen zeker om te doen?!

 • Tot slot stond er nog een wijziging van het erkenningsreglement voor Wommelgemse verenigingen op de agenda. Het huidige bestuur wil de erkenning vernauwen naar enkel verenigingen met een link met sport, cultuur of jeugd. Dit werd met vuur verdedigd door de bevoegde schepen die deze drie criteria expliciet als voorwaarde wil stellen. Groen Wommelgem is hier absoluut tegen! Wij vinden het belangrijk dat een zo breed mogelijk spectrum aan verenigingen kan floreren in Wommelgem! Daarbij helpt een erkenning van de gemeente.

  Het verenigingsleven is een belangrijke schakel in onze samenleving om alle lagen van de bevolking te bereiken, betrekken en te integreren. Daarbij voorwaarden opleggen die bepaalde groepen uitsluit, louter omdat ze niet met sport, jeugd of cultuur bezig zijn, is voor ons geen optie. De ene vereniging is niet meer waard dan de andere!
  We stemden tégen dit voorstel!
  Helaas werd het meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.
  Groen Wommelgem zal blijven streven naar een verbreding van dit erkenningsreglement.

We houden jullie op de hoogte.

Indien er vragen zijn over deze informatie of andere issues waar je mee zit kan je ons altijd contacteren.

Contactgegevens Groen Wommelgem : [email protected]