Verslag 23 juni 2022

 

Onze info over de gemeenteraad voor inwoners, geïnteresseerden, sympathisanten van Groen Wommelgem.

Beter laat dan nooit. Na een hete en kurkdroge zomer zijn we er weer om alle Wommelgemnaren op de hoogte te brengen van de gemeenteraad. We hebben het nu over de laatste zitting eind juni voor de vakantie.

De agendapunten waar we weinig of geen problemen mee hadden,  gingen over een aangepaste codex wonen, jaarrekeningen van de parochies, een reglement van een cultuurprijs en een parkeerverbod in het Krijtersveld. Indien jullie toch info wensen over deze onderwerpen, kan er altijd contact worden opgenomen met de fractieleden.   

Toch willen we enkele zaken in de kijker zetten.

  • Het bestuur besliste over te gaan tot de aankoop van het Roosecapelleveld. Dat is nodig voor de aanleg van een volwaardige fietsverbinding van het centrum naar Wommelgem Laar. Dat is een goed en logisch initiatief.
    Onze fractie heeft geïnterpelleerd met de vraag om ook werk te maken van het opwaarderen van de trage weg tussen het Brieleke en de Moffenhoeve. Een smal pad en in niet al te beste staat en met enkele heikele oversteekplaatsen. De reactie van de bevoegde schepen was in alle geval ontgoochelend. Er is geen intentie om daar iets mee te doen en er is geen kennis van de rooilijn. (??!!??)
    Groen stemde ondanks deze bedenking voor de aankoop van de gronden om op zijn minst al één degelijke verbinding te ontwikkelen.
  • Bij het voorstel om een studie te vragen om een ‘Hemelwater- en droogteplan op te maken was een reactie van Groen Wommelgem noodzakelijk. De meerderheid wou absoluut niet dat er inspraak van de milieuraad was in dit dossier. We hebben vervolgens een amendement ingediend waarin deze eis werd toegevoegd. Behoudens enkele tegenstemmen vanuit de meerderheid haalden we onze slag thuis!!
  • De aanpassingen in de jaarrekening hebben we afgewezen omdat er volgens ons nog steeds teveel investeringen werden geschrapt.

 

Waar is het bij Groen zeker om te doen!

Voor vele gezinnen, in welke vorm/samenstelling ook, is het momenteel moeilijk om de toekomst financiëel in te schatten of zelfs de eindjes aan elkaar te knopen.
We verwachten van alle, en ook de lokale overheid dat ze alles in  het werk stellen om deze precaire situatie aan te pakken en probeert te beheersen. Dat kan alvast door het goede voorbeeld te geven en maatregelen te nemen om energie- en consumptiefacturen te verlagen. In Wommelgem is er nog veel onbenut potentiëel op dat vlak. Groen Wommelgem neemt dit ter harte en maakt er werk van.

We houden jullie op de hoogte.

Indien er vragen zijn over deze informatie of andere issues waar je mee zit kan je ons altijd contacteren.

Groen Wommelgem.