Verslag 15 september 2022

Onze info over de gemeenteraad voor inwoners, geïnteresseerden, sympathisanten van Groen Wommelgem.

Het politieke najaar komt razendsnel op gang. Onze partij is deze zomer opnieuw op de kaart gezet met een nieuw logo, een nieuw elan en nieuwe/herwerkte thema’s waarmee we onze stempel willen drukken in alle geledingen van het politieke veld.
En ondertussen hebben we weer een gemeenteraad achter de rug. Die ging door op 15 september.

Het eerste agendapunt was het ontslag van Jef Vervaele van Gemeentebelangen. Hij laat zich vervangen door Lindsey Kees. Veel geluk in je verdere leven Jef.
De agendapunten waar we weinig of geen problemen mee hadden, waren o.a. het advies om een nieuwe sociale woonmaatschappij te vormen die verschillende voorgaande groepeert,
- de vrijstelling van adviesverplichting omtrent onbewoonbare, overbewoonde en ongeschikte woningen,
- de aanschaf van een laatste spie grond aan de Immerseelstraat/Ternesselei,
- een uitbreiding van de beheersoverdracht aan Igean voor grofvuil ter hoogte van de rotonde Nijverheidstraat,
- de jaarrekening van Zora Werkt alsook de samenwerkingsovereenkomst met VDAB,
- een wijziging van het reglement voor de ondersteuning van extra murosactiviteiten in de scholen en een kennisgeving van het rapport voor flankerend onderwijs.
- Voor een wijziging van de jaarrekening onthielden we ons.
Indien jullie toch info wensen over een van deze onderwerpen, kan er altijd contact worden opgenomen met de fractieleden.   

Deze zaken brengen we graag onder de aandacht.

 • In juni heeft Jan (Herthogs) een klacht ingediend bij de provinciegouverneur waarin hij het nieuwe reglement voor de erkenning van Wommelgemse verenigingen, de wijze waarop dit tot stand is gekomen en hoe het wordt toegepast, in twijfel trekt omdat het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden. Daarbovenop werd er volgens Jan een fout gemaakt bij de niet-erkenning van een Wommelgemse vereniging die nochtans wel voldeed aan alle voorwaarden (bevestigd op het schepencollege).
  Beide klachten werden ontvankelijk verklaard. Eind augustus volgde een uitspraak van de gouverneur. Daarin werd de fout bevestigd van het gemeentebestuur ivm met de niet-erkenning van de Wommelgemse vereniging. Deze beslissing werd daarom vernietigd. De klacht over de aantasting van het gelijkheidsbeginsel werd echter niet bevestigd, omdat een gemeente op basis van objectieve criteria bepaalde verenigingen meer mag ondersteunen. Een sport-, jeugd- of cultuurvereniging zijn, is voor de gouverneur objectief genoeg. Ondertussen heeft de niet erkende vereniging een uitgebreide motivatie van het gemeentbestuur ontvangen en blijft ze helaas niet erkend.
  GROEN Wommelgem zal er voor blijven ijveren om het erkenningsreglement niet te beperken tot sport, jeugd en cultuur maar ook andere verenigingen die zich inzetten voor een warmere, verbonden samenleving te erkennen!
 • Bij het agendapunt over een aanpassing van de verkeerssituatie bij de bibliotheek in de Welkomstraat opperde we om de situatie in de ganse straat eenvormig te maken. Nu gelden er verschillende voorrangsprincipes en snelheidsbeperkingen op een afstand van amper een kilometer. Dat leidt tot verwarring en mogelijke ongevallen.
  Als antwoord op onze bezorgdheid werd door de verantwoordelijke schepen aangehaald dat de situatie voor het jaareinde zou veranderen omdat er overal in de gemeente snelheidszones komen. We zijn benieuwd.
 • Bij de varia werd een vraag gesteld door onze fractie over een brief die veel Wommelgemnaren hadden ontvangen ivm met het mogelijk klasseren van hun woning als visueel erfgoed. Het gaat hier over woningen met een tot anderhalve bouwlaag onder een zadeldak. De zogenaamde ‘arbeiders woningen’.
  In de brief werd gewag gemaakt van een inventarisering door de gemeente van dit soort woningen op ons grondgebied. Na een advies van Erfgoed Voorkempen zou dan worden beslist over het klasseren van bepaalde woningen. Dit wekt de nodig argwaan bij de eigenaars omdat na de klassering veel zaken moeilijk of zelfs onmogelijk worden om de woning te verbeteren.
  Wij stelden echter vast in de verslagen van het schepencollege dat er al een bouwvergunning geweigerd werd op advies van Erfgoed Voorkempen zonder dat er überhaupt een lijst met geselecteerde woningen goedgekeurd is.
  Groen Wommelgem stelt zich vragen bij deze voorbarige beslissing (de zoveelste) en kaart ook aan dat dit soort woningen vaak worden bewoond door mensen die het minder breed hebben en alle moeite hebben om bijvoorbeeld hun woning energiezuiniger te maken. Wanneer dit dan na klassering ook nog eens een lange weg wordt om een vergunning te bekomen door bijkomende voorwaarden, extra administratie, enz., dan is de bekommernis van de eigenaars zeer terecht.

 

Indien er vragen zijn over deze informatie of andere issues waar je mee zit kan je ons altijd contacteren.

We houden jullie op de hoogte.

Groen Wommelgem.