Standpunt @Groen Wommelgem gemeentescholen.

Chronologisch overzicht

7 mei 2020: De directeurs van de twee gemeentescholen sturen – in opdracht van het gemeentebestuur – een uitnodiging voor een personeelsvergadering  met de leerkrachten en aansluitend een schoolraad met de ouders op 18 mei. Enige agendapunt is “Toelichting schooljaar 2020-2021”. Ondanks herhaaldelijk aandringen van de leerkrachten en de schoolraad op meer toelichting bij dit punt, krijgen ze geen antwoord op hun vraag. De eerste versoepelingen van de lock down voor het lager onderwijs werden op dat moment aangekondigd en de scholen moesten dit allemaal nog kunnen organiseren. De schepen van onderwijs, Kelly Joris, zegt enkel dat het belangrijk is dat leerkrachten en ouders samen dezelfde boodschap zouden krijgen.

11 mei 2020: De leden van de gemeenteraadcommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden krijgen een uitnodiging voor een vergadering op 19 mei 2020. De mail vermeldt ook dat er “iets misgelopen was bij het uploaden van de agenda” en dat we de agenda per mail zouden ontvangen. Er staat slechts één punt op de agenda “Debat kerntaken”. Geen toelichting of extra dossierstukken. Met Groen Wommelgem verwachtten we een algemene discussie over het onderwerp “kerntaken”.

18 mei 2020: De leerkrachten en de schoolraden van beide scholen krijgen de toelichting van burgemeester Frank Gys, schepen Kelly Joris en de Algemeen directeur van de gemeente  dat het gemeentebestuur zijn beide scholen zal overdragen aan Scholengroep Fluxus van het Gemeenschapsonderwijs. Iedereen is met verstomming geslagen. Dit was noch bij leerkrachten, noch bij ouders ooit afgetoetst. De twee directeurs waren twee weken op voorhand op de hoogte gebracht, maar hadden zwijgplicht gekregen. De schoolraden krijgen 10 dagen om een advies te geven over deze overdracht, zodat dit nog kan toegevoegd worden op de gemeenteraad. Ze moeten dit echter doen met slechts gedeeltelijke informatie. Ze krijgen zelfs niet het volledige overnameprotocol tussen de gemeente en scholengroep Fluxus te zien!

19 mei 2020: In de loop van de dag komt het schepencollege bijeen. Laatste punt op de agenda is de goedkeuring van het overnameprotocol met scholengroep Fluxus. Wel bijzonder dat de leerkrachten al te horen kregen dat de scholen zouden worden overgedragen, terwijl er eigenlijk officieel nog niks beslist was. Met welk mandaat hebben de burgemeester en de schepen daar gesproken? Alweer een gevolg van de te krappe timing. Opvallend weetje over diezelfde zitting van het schepencollege. Schepen Ann Theys verlaat de zitting voor het laatste punt behandeld werd. Volgens de eerste versie van gepubliceerde collegeverslag deed zij dat alleen. In de tweede versie stapte ook Alex Helsen naar buiten wegens een familiale band met de directie van ‘t Laar…

’s Avonds op de gemeenteraadcommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden krijgen de aanwezige gemeenteraadsleden dezelfde plannen voorgeschoteld. Ook onze verbazing is groot. Dit stond niet in de verkiezingsprogramma’s van NVA of OpenVLD en ook in hun beleidsplan is er niets over terug te vinden. Er wordt geen echte argumentatie naar voor gebracht, behalve dat men zich niet genoeg onderlegd vindt om de evaluaties van de directies te doen en de leerkrachtenteams te ondersteunen. Op die avond wordt ook duidelijk dat de beslissing eigenlijk al genomen is. Er is geen ruimte meer voor discussie. Verder krijgen we de mededeling dat men bewust niet meer info op de agenda had geplaatst omdat de leerkrachten op 11 mei nog niet op de hoogte waren.

Diezelfde avond worden alle ouders ingelicht over de plannen van het gemeentebestuur met een korte brief. Het nieuws doet nu snel de ronde in de gemeente.

Bestuurlijk geklungel leidt tot klachten

Een aantal zaken zijn toch opvallend aan dit dossier:

  • Het schepencollege is er zeer goed in geslaagd om deze onderhandelingen geheim te houden. Niet eenvoudig in een gemeente als Wommelgem! Dit wijst erop dat de onderhandelingen gevoerd zijn in het grootste geheim met een kleine groep binnen het schepencollege. Uit reacties van een aantal raadsleden van de meerderheidspartijen tijdens de commissie werd voor ons duidelijk dat het voor hen ook de eerste keer was dat ze de details van de overdracht te horen kregen. Waarschijnlijk is men ook al veel langer aan het onderhandelen, want zo’n overdracht regel je natuurlijk niet op een paar weken. Is dit dan het soort inspraak waarmee Frank Gys en Ludo Neyens zo hoog mee oplopen?
  • NVA en OpenVLD hebben bewust een veel te krappe timing gehanteerd. Men wil met een blitz-beslissing de tegenstand wegblazen. Ze hoopten dat er niet genoeg tijd zou zijn om verzet tegen de beslissing te organiseren. In de commissie zei de burgemeester dat ze eerst al in maart hadden willen communiceren over de overdracht, maar dat ze dit door de lock down toen niet opportuun vonden. Nochtans gold op 18 mei ook nog altijd de lock down? Wat is er dan op die paar weken tijd veranderd? Het is duidelijk dat men de onderhandelingen heeft willen verzilveren en daarom toch het dossier heeft doorgeduwd vlak voor het einde van het schooljaar. Indien er nu geen beslissing zou genomen zijn, had men vermoedelijk nog een schooljaar moeten wachten.
  • Officieel werd deze beslissing genomen door de burgemeester en 3 schepenen. Ann Theys wil in dit dossier duidelijk geen kleur bekennen. Ze verliet het schepencollege en ook op de bewuste gemeenteraad van 28 mei stuurde ze haar kat. Aangezien ook schepen Alex Helsen vanwege familiale banden niet mee mocht stemmen blijven enkel nog burgemeester Frank Gys (NVA), schepen van Onderwijs Kelly Joris (OpenVLD), schepen Ludo Neyens (OpenVLD) en schepen Lise Poelmans (NVA) over op het schepencollege. Het verhaal dat nu de ronde doet alsof OpenVLD de arm omgewrongen werd door NVA is niet meer dan een verzinsel. Ze hadden de macht door dit dossier tegen te houden of bij te sturen vanuit het schepencollege. Of zou schepen Alex Helsen tijdens het schepencollege van 19 mei toch bij dit punt aanwezig geweest zijn?

 

Gevolg: 1) er wordt informatie achtergehouden voor de verschillende gemeentelijke organen om het te krappe tijdschema toch te laten kloppen. Dit is een inbreuk op de grondwettelijk verankerde openbaarheid van bestuur 2) De schoolraad en de leerkrachten krijgen amper twee weken tijd om over hun lot na te denken.  Ook de ouders staan met hun rug tegen de muur want in mei zitten de meeste scholen al helemaal vol. Op deze manier komt de vrijheid van onderwijs in het gedrang. 3) Het wijzigen van de aanwezigheden op het schepencollege doet vermoeden dat de deontologische code van de gemeenteraad werd overtreden.

Onderwijs: kiezel in de schoen van de meerderheid?

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat mensen zich geschoffeerd voelen en dat de emoties hoog oplaaien. De betrokken bewoners en leerkrachten voelen zich voor blok gezet. In zo’n geval heb je niet veel meer opties dan de juridische weg in te slaan. Om die reden heeft Groen Wommelgem beslist om mee te werken aan het opstellen van een klacht bij Agentschap Binnenlands Bestuur tegen deze gemeenteraadsbeslissing samen met andere leden uit de oppositie. Ook de schoolraad diende bij dezelfde instantie een klacht in. Er zijn dus al zeker twee klachten ingediend en wie weet welke volgen er nog? De advocatenkosten van de gemeente swingen nu al de pan uit.

Groen Wommelgem is verbolgen over de manier waarop dit dossier is aangepakt. Zonder enig overleg met de scholen en met de ouders wordt 150 jaar gemeentelijk onderwijs verkocht aan een andere onderwijskoepel. Er zijn zeker argumenten tegen gemeentelijk onderwijs te vinden, maar dit debat moet ook effectief gevoerd worden, zowel in de gemeenteraad als op straat! Als deze overdracht toch zo goed voor iedereen (zoals de meerderheid beweert) waarom mag er dan niet over gediscussieerd worden? Dit versterkt bij ons het vermoeden dat er nog andere motieven spelen bij deze beslissing.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren