Elke vereniging telt !

Persbericht Groen Wommelgem – 26/06/2022
Elke Wommelgemse vereniging verdient een erkenning van het gemeentebestuur.
Op de gemeenteraad van mei besliste de gemeenteraad om het erkenningsreglement voor verenigingen te wijzigen, waardoor enkel verenigingen die activiteiten doen die met jeugd, sport of cultuur te maken hebben, aanspraak kunnen maken op een erkenning van het gemeentebestuur. Het nieuwe erkenningsreglement, dat nog maar sinds september 2021 in voegen was, wordt op deze manier al heel snel ingeperkt. Groen Wommelgem was erg gekant tegen dit voorstel van wijziging. Koen Roskams: “Wij zijn er van overtuigd dat elke vereniging op een eigen manier bijdraagt aan het sociale weefsel van Wommelgem en steun moet kunnen krijgen door een erkenning van het gemeentebestuur. Door deze wijziging in het reglement creëert het gemeentebestuur de facto twee soorten verenigingen louter op basis van hun hoofdactiviteit. Voor ons telt elke vereniging!”
Een erkende vereniging word je niet zomaar in Wommelgem. Er zijn heel wat voorwaarden waar je aan moet voldoen vooraleer je een erkenning kan aanvragen aan het gemeentebestuur. Je moet bijvoorbeeld een verkozen bestuur hebben met verschillende mensen op verschillende functies, je moet een bepaald aantal (Wommelgemse) leden hebben en de vereniging moet democratisch bestuurd worden. Eva Pierets: “Het is dus niet zo dat we als gemeente zomaar aan elke vriendengroep een erkenning willen geven. De vereniging moet een degelijke werking kunnen aantonen en op die manier een bijdrage leveren aan het Wommelgemse sociale leven.”
Bevoegde schepen Ann Thys haalde in eerste instantie een aantal financiële argumenten aan ivm het gebruik van de polyvalente zaal van het COC Brieleke, maar die zijn toch eerder licht te noemen. Bovendien heeft de gemeente deze zaal net gebouwd voor de Wommelgemse verenigingen, dus waarom dan een handvol verenigingen niet dezelfde korting geven? Vervolgens werd er door de schepen opgeworpen dat deze verenigingen dan ook extra subsidies zouden kunnen aanvragen, die enkel bedoeld zijn voor jeugd-, sport- of cultuurverenigingen. Maar ook dit argument is niet echt gefundeerd, want deze subsidies vragen heel wat extra voorwaarden waar deze tweede groep verenigingen nooit aan zou kunnen voldoen. Jan Herthogs: “Wij kunnen ook moeilijk plaatsen waarom het schepencollege hier zo aan blijft vasthouden? Feit is wel dat in maart de erkenning van een vereniging door het schepencollege geweigerd werd enkel op basis van het argument dat ze geen jeugd-, sport- of cultuurvereniging waren. Aan alle voorwaarden om een erkende vereniging te worden was er voldaan en op dat moment stond deze voorwaarde waar het schepencollege zich op baseerde nog niet in het erkenningsreglement. Het lijkt erop dat het schepencollege met de wijziging van het reglement in mei toch een wettelijke basis wil geven aan de volgens ons onwettige collegebeslissing van maart.”
Groen Wommelgem betreurt de beslissing van de gemeenteraad. Wommelgem staat bekend voor zijn rijke verenigingsleven en het is één van de troeven van de gemeente. Waarom dan ook niet verenigingen ondersteunen die hieraan constructief meewerken? Louter omdat ze zich niet heel specifiek richten op jeugd, sport of cultuur?