Mobiliteit

18 December 2017

Mobiliteit

Nabijheid zorgt voor bereikbaarheid Het startpunt van een duurzaam mobiliteitsbeleid is een sterk ruimtelijk beleid. Kernversterking en het slim mengen van functies zijn de sleutelwoorden. Als wonen en werken, winkelen, onderwijs en recreatie in elkaars buurt gebeuren, als belangrijke voorzieningen zich op plaatsen bevinden die goed bereikbaar zijn (of gemaakt kunnen worden) met duurzame modi (te voet, met de fiets of het openbaar vervoer), dan hebben we vanzelf veel minder (auto)verplaatsingen nodig om mobiel te zijn.

Het STOP-principe: meer dan mooie woorden. 

Het STOP-principe (eerst Stappers, dan Trappers, dan Openbaar vervoer, en dan pas de Privévervoer) staat vandaag in zowat alle beleidsnota’s. Vaak leidt een gebrek aan heldere keuzes in de praktijk eerder tot een POTS-verhaal. Groen pleit daarom voor een heldere keuze voor voetgangers en fietsers:

 • Groen wil leefkwaliteit kiezen als uitgangspunt in de keuzes op vlak van mobiliteit. We willen meer en betere gebruiksruimte in plaats van enkel maar meer verkeersruimte.
 • We nemen de kindnorm en seniorennorm als uitgangspunt. Wat op maat is voor kinderen, senioren of jonge ouders met een kinderwagen is meteen aangenamer en veiliger voor alle weggebruikers en buurtbewoners. We engageren ons voor integrale toegankelijkheidvoor personen met een handicap.
 • We willen zone 30 in alle woongebieden. 50 km/h wordt een uitzondering voor een aantal verbindingswegen binnen de bebouwde kom waar een apart fietspad is, zoals momenteel bv de Hoevenstraat, de Van Tichelenlei en het stuk Sint-Damiaanstraat aan de Herentalsebaan. 70 km/u is voorbehouden voor drukke ontsluitingswegen buiten de bebouwde kom.
 • Groen wil het netwerk van trage wegen in Wommelgem gebruiken als ruggengraat voor een veilig en comfortabel fietspadennetwerk:
 • We willen dmv fietsstraten de missing links oplossen tussen de trage wegen, zodat fietsers Wommelgem in alle richtingen vlot kunnen doorkruisen
 • Trage wegen moeten voldoende fietscomfort hebben. Ze moeten breed genoeg gemaakt worden zodat fietsers elkaar kunnen kruisen. Ze moeten ook degelijk verhard zijn. De trage weg naar Ranst in het verlengde van de Heyaardstraat is een vb van een slechte verharding.  Overleg met de buurgemeenten is noodzakelijk zodat ook dat gedeelte in orde komt.
 • We willen duidelijke bewegwijzering van veilige fietsroutes door Wommelgem en naar de andere buurgemeentes
 • Groen wil het aantal zitbanken voor voetgangers verhogen. Zeker op de routes tussen belangrijke plaatsen in de gemeente moeten er op regelmatige afstanden zitbanken voorhanden zijn.
 • Aan tramterminus aan het Rond Punt willen we een overdekte en fietsenstalling met camerabewaking voorzien.
 • We willen een goed onderhoud van de fietspaden zodat fietsers zich niet op het wegdek moeten concentreren en de kans op fietsongevallen zo klein mogelijk wordt.

Openbaar vervoer

Wie regelmatig het openbaar vervoer neemt naar Antwerpen, weet dat dit vaak een calvarietocht is.  Wil je op tijd op werk of op school raken, dan verlies je vaak veel tijd in de file. Neem je vanuit Antwerpen de tram dan strand je steevast aan de grenzen van Wommelgem: in Deurne aan de Silsburg , in Boechout aan Capenberg, in Wijnegem aan GC ’t Gasthuis of in het beste geval aan het Rond Punt aan de snelweg.  Wie de bus neemt voor deze route, moet overstappen in Deurne of Berchem. Indien we van het Openbaar Vervoer een volwaardig alternatief voor de auto willen maken dan moeten we het gebruik ervan zo aantrekkelijk mogelijk maken. Dan neem je geen genoegen met tijdverlies door overstappen of aanschuiven in de file.

 • We steunen het idee voor het doortrekken van de tram van Silsburg naar Ranst zodat Wommelgem-centrum op wandelafstand van een tramlijn komt te liggen.
 • We zijn voor het verlengen van tramlijn 8 langs de E34 tot aan de Q8 in Ranst zodat ook de KMO-zone met het openbaar vervoer bereikbaar is. Men heeft dan vanuit Wommelgem centrum ook een fietsroute naar tram 8 waarbij men de Autolei niet moet oversteken.
 • Omdat het bedrijventerrein momenteel niet bereikbaar is met het openbaar vervoer hebben de talrijke mensen die daar werken, geen alternatief voor de wagen voor hun woon-werkverkeer en staan ze noodgedwongen in de file. Wie geen wagen heeft, ondervindt moeilijkheden om er te gaan werken.
 • Groen Wommelgem wil een fietsdeelsysteem om de verbinding tussen het rond punt en het bedrijventerreinen langs de E34 te vervolledigen. Op die manier wordt het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief voor de werknemers en dat komt zowel de files in Wommelgem als de luchtkwaliteit ten goede.
 • Stiptheid is één van de belangrijkste bekommernissen van reizigers. Momenteel staan de bussen richting Antwerpen ’s morgens gewoon mee in de file en leveren ze dus weinig tijdswinst. We stellen een busstrook voor op de middenberm van de Herentalsebaan richting Antwerpen zodat men geen tijd verliest wanneer men de bus neemt.
 • We willen investeren in aantrekkelijke halteomgevingen. Dat betekent meer haltes met zitbanken, degelijke overkappingen en aan haltes voldoende plaatsen voorzien om fietsen veilig vast te maken.
 • Aan de tramterminus aan het Rond Punt willen we een overdekte en fietsenstalling met camerabewaking voorzien zodat de men met een gerust hart zijn fiets daar kan achterlaten om de tram te nemen.

 

Autodelen/fietsdelen

 

 • We willen zoveel mogelijk mensen actief informeren over de voordelen van autodelen, standplaatsen voorzien voor autodelen de auto’s uit het gemeentelijk wagenpark ter beschikking stellen voor autodelen.
 • We willen onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de verbinding tussen eindhaltes van de tramlijnen (Silsburg, Autolei en Wijnegem) en enkele centraal gelegen punten (Volkaertslei, Brieleke, Kerkplaats, industrieterreinen) mogelijk te maken met een fietsdeelsysteem, zodat Wommelgem vlotter bereikbaar is door een combinatie tram – fiets, ook voor wie niet in Wommelgem woont.

Verkeersveiligheid

Een mobiliteitsbeleid dat inzet op leefkwaliteit en dat de zachte weggebruiker centraal plaatst, staat garant voor een grote verkeersveiligheid. Groen wil extra inzetten op verkeersveiligheid

 • We willen van verkeersveiligheid het topcriterium maken bij het kiezen van prioriteiten in herinrichtingvan wegen met bijzondere aandacht voor schoolomgevingen en andere kindbestemmingen. 
 • Weggebruikers maken fouten. We willen onze wegen daarom zo ontwerpen dat de kans op ongevallen minimaal is en dat bij gebeurlijke ongevallen de gevolgen zo licht mogelijk zijn. Uiteraard ook en in het bijzonder voor zachte weggebruikers, want eenzijdige fietsongevallen - waarbij geen andere weggebruiker betrokken is - zijn een groeiend probleem. Bomen langs de weg zijn ook vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid zeker geen bezwaar, integendeel: ze werken snelheidsmatigend en kunnen fiets- en voetpaden afschermen.
 • Bij wegwerkzaamheden wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met zachte weggebruikers en openbaar vervoer. We willen hier extra aandacht aan besteden, niet enkel in lastenboeken maar ook bij de dagelijkse opvolging op het terrein. 

A102/R11bis

Groen is er van overtuigd dat meer wegen aanleggen, het fileprobleem niet zal oplossen.  We staan dan ook niet achter de plannen voor de aanleg van de A102 tussen Wommelgem en Ekeren en/of deR11bis tussen Wommelgem en Wilrijk.
We willen in de eerste plaats investeren in alternatieven voor het auto- en vrachtverkeer, wat ook de luchtkwaliteit ten goede zal komen.

R11 (Autolei)
De leefkwaliteit op de Autolei is door het drukke verkeer heel slecht.
We willen daar meer groen en veiligere fietspaden. 
Voor het gedeelte tussen Borsbeek en het Rond Punt stellen we voor om slechts één rijstrook in elke richting te voorzien, waardoor er plaats komt voor een parallelweg voor plaatselijk verkeer (cfr. De Leien in Antwerpen), een veilig fietspad, en een groene buffer die geluid en fijn stof vermindert. Op die manier willen we de Autolei leefbaar maken voor al wie er woont.